Goed voor het groepsgevoel


Goed voor het groepsgevoel


Op het nieuwe intranet van Van Egmond Groep is veel aandacht voor de collega’s. Iets wat diezelfde collega’s sterk waarderen, gezien de bezoekcijfers.

Het nieuwe intranet bij Van Egmond ging live op 1 juli 2018. Sindsdien sturen intranetbeheerders Lotte Tol en Brendy Jansen iedere maandag een mail naar al hun 160 collega’s. Daarin geven ze een kort overzicht van de nieuwe informatie op intranet. En dat wordt gewaardeerd, want intranet krijgt op maandag gemiddeld 110 keer (!) bezoek. Op andere dagen is dat 60 keer.

Collega’s in the spotlight

Lotte, Brendy en andere collega’s doen er dan ook alles aan om het intranet zo interessant mogelijk te maken. Dat betekent veel aandacht voor de collega's, vertelt Lotte: “Voor de rubriek Werk in uitvoering kunnen collega’s foto’s insturen van waar ze mee bezig zijn. Bijvoorbeeld de bouw van panelen. Of een chauffeur stuurt een foto van een mooie locatie waar hij langskomt. En als een collega een interview heeft gegeven aan magazine of een website, dan besteden we daar aandacht aan. Verder hebben we de wekelijkse rubriek In the spotlight waarin telkens een andere collega tien vragen over zichzelf en zijn of haar werk beantwoordt. En uiteraard gebruiken we intranet ook voor de communicatie van het management, HR, de OR en onze personeelsvereniging.”

Successen met elkaar delen

Betere communicatie was één van de directe aanleidingen voor het opzetten van het intranet. Voorheen ging alles per e-mail, van mededelingen over komende of vertrekkende collega’s tot aankondigingen van een borrel in de kantine. Intranet is een stuk efficiënter. Ook was er behoefte aan een smoelenboek in het snel gegroeide bedrijf. Een derde reden, ten slotte, was het feit dat de collega’s van de groothandel en die van industriële automatisering weinig meekregen van elkaars werk. Lotte: “Op intranet delen we successen en ontwikkelingen. Zo creëren we een groepsgevoel.”

“Op intranet delen we successen en ontwikkelingen. Zo creëren we een groepsgevoel.”


Continu verbeteren

Lotte en Brendy overleggen iedere week over intranet, niet alleen over de content voor de komende week, maar ook over verbeterplannen. Lotte: ‘We zijn bijvoorbeeld in gesprek met de leidinggevenden van de groep collega’s zonder e-mailadres. Hoe kunnen we hen het beste bij intranet betrekken? En we willen het mogelijk maken dat collega's op intranet kunnen reageren op nieuwsberichten.” Want ook discussiëren is goed voor het groepsgevoel.