MVO is veel meer dan het scheiden van afval


Wat betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor Technische Unie? Waar richten we ons op? En welke doelen stellen we onszelf? Op deze vragen kwam in 2018 antwoord: in december keurde het MT de visie op MVO goed. MVO manager Ariane van Dijk: “We hebben de versnelling erop gezet.”

MVO is veel meer dan het scheiden van afval


Wat betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor Technische Unie? Waar richten we ons op? En welke doelen stellen we onszelf? Op deze vragen kwam in 2018 antwoord: in december keurde het MT de visie op MVO goed. MVO manager Ariane van Dijk: “We hebben de versnelling erop gezet.”

Hoe begon het jaar 2018 voor jou?

“Aan het begin van het jaar heb ik in het MT gepresenteerd hoe we MVO zouden moeten aanpakken. We deden al een aantal dingen, maar we hadden nog geen eigen visie: wat vinden wij als Technische Unie van duurzaamheid en circulariteit? Daarnaast wilden we minder en krachtiger KPI’s. 2018 moest het jaar worden van bewustwording creëren, een visie opstellen en KPI’s bepalen.”

Ik herinner me een MVO-enquête…

“Klopt! Voor de interne bewustwording, en ook om een nulmeting te doen, hebben we een enquête gehouden. Om te kijken wat men weet, hoe men erin staat, hoe enthousiast mensen zijn, waar ze vinden dat we mee moeten beginnen. De respons op de enquête was hoog: 33 procent. En het coolst was: 200 collega’s gaven aan dat ze actief wilden meehelpen.”

Hoe kreeg de visie intussen vorm?

“Vlak voor de zomer werd vanuit verschillende hoeken geconstateerd: het is taaie materie, we moeten in de versnelling. Toen hebben we in klein teamverband – Petra de Vreede (Manager Marketing & Communicatie), Chantal Dekker (Campagne Manager Marketing) en ik – een pressure cooker traject opgezet om te komen tot een veel concreter plan voor MVO. Dat is de visie geworden die het MT in december heeft goedgekeurd.”

En die visie ziet er zo uit…


image

Hoe kreeg de visie intussen vorm?

“Vlak voor de zomer werd vanuit verschillende hoeken geconstateerd: het is taaie materie, we moeten in de versnelling. Toen hebben we in klein teamverband – Petra de Vreede (Manager Marketing & Communicatie), Chantal Dekker (Campagne Manager Marketing) en ik – een pressure cooker traject opgezet om te komen tot een veel concreter plan voor MVO. Dat is de visie geworden die het MT in december heeft goedgekeurd.”

En die visie ziet er zo uit…


Kun je de visie kort uitleggen?

“Het MVO-beleid rust op drie pijlers: Medewerker & Maatschappij, Bedrijfsvoering & Logistiek en Waardecreatie & Commercie. Eigenlijk de TU-vertaling van people, planet en profit. Binnen elke pijler hebben we drie thema’s benoemd. En daar hebben we weer concrete projecten aan gekoppeld. Met een aantal konden we al snel aan de slag. In 2019 gaan we de andere projecten in gang zetten.”

Nu denken veel mensen vast aan afvalscheiding

“Ja, dat onderwerp werd in de MVO-enquête vaak genoemd en ik kreeg er ook mails over. Afvalscheiding is heel zichtbaar en relatief gemakkelijk te realiseren. Met Raimond Streefkerk heb ik gekeken wat nodig was om op afvalscheiding over te gaan. We hebben het gefaseerd aangepakt. Inmiddels zijn alle vestigingen behalve DC Alphen aan den Rijn over op afvalscheiding.”

Maar MVO gaat niet alleen over milieu, toch?

“Nee, zeker niet. MVO houdt ook in dat je een inclusief HR-beleid hebt. HR-adviseur Dorine van Bockel kwam er bijvoorbeeld achter dat we bij Technische Unie best veel mensen in dienst hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij heeft zich er enorm voor ingespannen om daar een certificaat voor te krijgen. En dat is gelukt. We zijn helemaal doorgelicht en nu staan we op trede 1 van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen.”


Zijn we op de goede weg en gaat het snel genoeg?

“We hebben in 2018 versnelling aangebracht door een nieuw programma op de agenda en goedgekeurd te krijgen. Dat heeft meteen geleid tot projecten die we nog dit jaar gaan uitrollen. Ik vind dat een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd vind ik dat het sneller kan en moet. Onze klanten houden goed in de gaten wat wij aan MVO doen en baseren daar hun keuzes op. Het is aan ons om aan hun wensen te voldoen en ze zelfs een stap voor te zijn.”

Wist je dat...

In 2018 maar liefst 79 procent van ons afval gescheiden is opgehaald?

We vorig jaar alle plastic bekers en roerstaafjes hebben vervangen door papieren bekers en roerstaafjes?

Dat we trede 1 hebben behaald van de Prestatieladder Socialer Ondernemen, onder andere omdat 2,8% van onze
medewerkers een afstand heeft tot de arbeidsmarkt?

We vorig jaar 102.139 kilo aan elektrische apparatuur van klanten hebben ingezameld voor recycling, waarvan tl-buizen met 41.661 kilo de koploper zijn?

Dat de meeste kilo’s (7.216 kg) zijn binnengebracht op ons overslagpunt in Alphen aan den Rijn, maar dat wij in al onze servicecentra elektrische apparaten van klanten inzamelen?

Dat we 4 elektrische vrachtwagens hebben rondrijden voor leveringen in de binnenstad van Amsterdam (3) en Rotterdam (1) en 1 elektrische bestelwagen die dagelijks levert in het centrum van Amsterdam?

Dat ABB, TU en Engie samen werken aan circulaire noodverlichting?


Wist je dat...

  1. In 2018 maar liefst 79 procent van ons afval gescheiden is opgehaald?
  2. We vorig jaar alle plastic bekers en roerstaafjes hebben vervangen door papieren bekers en roerstaafjes?
  3. Dat we trede 1 hebben behaald van de Prestatieladder Socialer Ondernemen, onder andere omdat we 2,8% van onze medewerkers een afstand heeft tot de arbeidsmarkt?
  4. We vorig jaar 102.139 kilo aan elektrische apparatuur van klanten hebben ingezameld voor recycling, waarvan tl-buizen met 41.661 kilo de koploper zijn?
  5. Dat de meeste kilo’s (7.216 kg) zijn binnengebracht op ons overslagpunt in Alphen aan den Rijn, maar dat wij op al onze servicepunten elektrische apparaten van klanten inzamelen?
  6. Dat we 4 elektrische vrachtwagens hebben rondrijden voor leveringen in de binnenstad van Amsterdam (3) en Rotterdam (1) en 1 elektrische bestelwagen die dagelijks levert in het centrum van Amsterdam?
  7. Dat ABB, TU en Engie samen werken aan circulaire noodverlichting?