AFVAL SCHEIDEN


"Ik zie iedereen ontzettend zijn best doen."

AFVAL SCHEIDEN


"Ik zie iedereen
ontzettend zijn best doen."

Het is even wennen: geen prullenbak meer onder je bureau, maar een wandeling maken naar de ‘milieustraat’ om je afval gescheiden weg te gooien. Alleen al in Amstelveen besparen we daarmee 250 duizend plastic zakjes per jaar. Maar… waarom zien we de afvalverwerker soms toch een zak plastic bij het restafval kiepen? Contractbeheerder Raimond Streefkerk vertelt over de haken, ogen én successen van het afval scheiden.

Het is even wennen: geen prullenbak meer onder je bureau, maar een wandeling maken naar de ‘milieustraat’ om je afval gescheiden weg te gooien. Alleen al in Amstelveen besparen we daarmee 250 duizend plastic zakjes per jaar. Maar… waarom zien we de afvalverwerker soms toch een zak plastic bij het restafval kiepen? Contractbeheerder Raimond Streefkerk vertelt over de haken, ogen én successen van het afval scheiden.

Hoe kwam de afvalscheiding tot stand?

“Ik ben eerst met Ariane van Dijk, onze MVO manager gaan praten. Onze missie was: alle prullenbakken weg. In plaats daarvan wilden we een milieustraat – een rijtje van vier bakken voor rest, plastic, gft en bekers – en in de winkels een zogenaamde Paxa voor bekertjes en een losse restafvalbak. In de verkoopkantoren hebben we ervoor gekozen om een milieustraat in het kantoor en één in de kantine te plaatsen. En toen zijn we gaan uitrollen, met alle uitdagingen van dien.”

Hoe ging dat?

“Je weet van tevoren: de mensen die enthousiast zijn doen sowieso mee. Verder hebben we goed gecommuniceerd met leidinggevenden en ook met de schoonmaak en de afvalverwerker. Natuurlijk ging niet alles meteen goed. De schoonmaak gooide soms toch alles in de restafvalcontainer. Bij de overslagpunten waren soms geen zakken voor in de plasticcontainers. Dan neemt de afvalverwerker het simpelweg niet mee. En er belandt afval in de verkeerde bakken.”

"Wat veel werk" hoor ik collega's wel eens zuchten. Maar is dat echt zo?

"Wat veel werk" hoor ik collega's wel eens zuchten. Maar is dat echt zo?

Wat zijn favoriete vergissingen?

“Servetjes. Dat is restafval, en geen papier. En stel dat je een boterhamzakje weggooit met een korst erin, dan moet de korst bij het gft en het zakje bij het plastic. Als het plastic te sterk vervuild is met ander afval, gooit de afvalverwerker het namelijk bij het restafval. ‘Wat veel werk’ hoor ik collega's wel eens zuchten. Maar is dat echt zo? Ik vind het wel meevallen.”

Zie je er beweging in komen?

“Ja, zeker. We zijn in november gestart en het begint nu echt te leven. Collega's wijzen elkaar erop wat ze waar moeten weggooien. In de kantine in Amstelveen zie ik iedereen ontzettend zijn best doen. Ik krijg ook weinig vragen en klachten. Dat zie ik maar als een teken dat bijna iedereen weet wat-ie moet doen.”

RAIMOND STREEFKERK,

CONTRACTBEHEERDER


"We besparen honderdduizenden plastic prullenzakjes per jaar."

RAIMOND STREEFKERK, CONTRACTBEHEERDER


"We besparen honderdduizenden plastic prullenzakjes per jaar."

We zijn natuurlijk heel benieuwd naar wat het oplevert…

“We besparen honderdduizenden plastic prullenzakjes per jaar, alleen al in Amstelveen 250 duizend. Omdat we gft en plastic apart inzamelen hebben we veel minder restafval voor de verbrandingsoven. Door het stapelen van de bekertjes is het volume veel kleiner. De eerste echte cijfers krijg ik in april, als we een volledig kwartaal achter de rug hebben. Dan gaan we zien wat onze inspanningen écht hebben opgeleverd.”

Wat valt er nog te winnen?

“We scheiden nu op alle locaties van Technische Unie het afval, behalve in DC Alphen aan den Rijn. Daar lopen we nog tegen logistieke uitdagingen aan die we eerst willen oplossen. Verder worden de bekers wel apart opgehaald, maar ze worden nog niet gerecycled. Daar willen we ook iets aan doen. Tot het zover is zeggen we: gebruik ze vaker dan één keer! Daarmee kunnen we zo’n 15 procent besparen.”

Waarom afval scheiden?


“Jaarlijks produceren we met z'n allen binnen Technische Unie meer dan 480.000 kg restafval. Dat is te vergelijken met 137 vrachtwagens vol. Met de nieuwe afvalstations scheiden we dit restafval direct aan de bron en bieden het ook gescheiden aan bij de afvalverwerker. Zo kan het afval geschikt worden voor producthergebruik (je eigen koffiebeker), materiaalhergebruik (plastic, papier) of gebruikt worden als brandstof. Het is één van de stappen in de overgang naar een circulaire economie.”

Waarom afval scheiden?


“Jaarlijks produceren we met z'n allen binnen Technische Unie meer dan 480.000 kg restafval. Dat is te vergelijken met 137 vrachtwagens vol. Met de nieuwe afvalstations scheiden we dit restafval direct aan de bron en bieden het ook gescheiden aan bij de afvalverwerker. Zo kan het afval geschikt worden voor producthergebruik (je eigen koffiebeker), materiaalhergebruik (plastic, papier) of gebruikt worden als brandstof. Het is één van de stappen in de overgang naar een circulaire economie.”

Wat gebeurt er met onze keurig gescheiden afvalstromen?


Plastic

De verschillende soorten plastic worden van elkaar gescheiden. Vervuild plastic wordt uit de recyclebare stroom verwijderd. De recyclebare stroom wordt daarna geshredderd, verder gesplitst en verwerkt tot korrels. Dit is grondstof voor nieuw plastic.

GFT

Het groene / organische afval kan twee kanten op. Het kan in een composteerinstallatie worden verwerkt tot compost voor de landbouw. Of het gaat een biogasinstallatie in. Daar wordt het vergist tot biogas, dat weer kan worden omgezet in elektriciteit en warmte.

Restafval

Restafval wordt verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie. De warmte die hierbij vrijkomt wordt vaak gebruikt om elektriciteit op te wekken. Soms wordt restwarmte gebruikt om huizen te verwarmen. Toch is verbranden de meest milieuonvriendelijke verwerkingsmethode. Daarom willen we restafval zo veel mogelijk voorkomen.