KLANT SPECIFIEKE PRIJSBEPALING


KSP werpt zijn
vruchten al af

Patrick Bijl en Robert Senteur

KLANT SPECIFIEKE PRIJSBEPALING


KSP werpt zijn
vruchten al af

Robert Senteur en Patrick Bijl

In oktober zette VK Alkmaar als eerste ‘de knop om’ naar KSP: klant specifieke prijsbepaling. Aan die mijlpaal ging natuurlijk een heel traject vooraf. Patrick Bijl (VK Zaanstad) en Robert Senteur (Projectcoördinator IT Platform) blikken terug op 2018 waarin KSP werd gebouwd én uitgerold.


Waarom was KSP nodig?

Robert: “Het oude systeem KKPN was onderdeel van OMS en dat gaat verdwijnen. Daarnaast hadden we zó veel condities bij klanten. Met een nieuw systeem wilden we een betere beheersbaarheid, meer inzicht en overzicht en een mogelijkheid om te analyseren.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan?

Robert: “We hebben eerst een systeem gekozen en aangeschaft. Daarna hebben we een aantal sessies en workshops gehad met de leverancier en onze consultants om te kijken wat we er als Technische Unie mee wilden. Daarna zijn we gaan bouwen en toen hebben we meteen een testteam opgezet. Daar zat Patrick ook in.”

Hoe ging dat, Patrick?

Patrick: “Met een groep collega’s hebben we alle stappen in het proces getest. Bijvoorbeeld het opvoeren van een artikelregel en dan kijken of je niet-gewenste condities kunt opvoeren, zoals een korting boven de 100 procent. Zo hebben we tijdens acht testdagen het hele proces getest. Onze bevindingen werden verwerkt en dan gingen we opnieuw testen.

Tegelijk zijn jullie ook met het werkproces aan de gang gegaan.

Robert: “Ja, want elk verkoopkantoor werkte net anders. Op het ene kantoor prolongeerde de verkoopleider de condities, op het andere de commercieel medewerkers of de manager verkoopkantoor. Als je wilt automatiseren moet je allemaal hetzelfde werken. Daarom hebben we eerst een pricing blauwdruk gemaakt waarin we hebben vastgelegd wie wat doet.”

Hoe hebben jullie de samenwerking in dit project ervaren?

Robert: “We hebben continu met de business samengewerkt en dat is mij goed bevallen. Het systeem is ontwikkeld vanuit de gebruikers. Daar staat tegenover dat je moet accepteren dat je niet meteen krijgt wat je wilt. Dat heeft tijd nodig en het is mooi dat de gebruikers daarover meedenken.”


Patrick: “Ik vond het ook prettig. Samen ontwikkelen, testen en uitvoeren. Ik heb echt een bijdrage kunnen leveren. We blijven ook samen verbeteren. Tijdens het testen, tijdens de trainingen en nu nog steeds. Gisteren nog heb ik de handleiding herbeoordeling aangevuld.”

“We blijven ook samen verbeteren. Tijdens het testen, tijdens de trainingen en nu nog steeds.”


"Met een nieuw systeem wilden we meer inzicht krijgen, meer overzicht"

"Met een nieuw systeem wilden we meer inzicht krijgen, meer overzicht"

Hoe hebben jullie de trainingen aangepakt?

Robert: “Op elk kantoor zijn we een week lang aanwezig geweest om trainingen te geven. Elke dag een stukje. En dat werkte goed, omdat je elke dag ook de stof van de vorige dag herhaalt. Daar kregen we veel positieve reacties op. In kleine brokjes landt het beter.”


Patrick: “Zelf heb ik als KSP-specialist twee weken in Alkmaar gezeten en een week in Haarlem. Als vraagbaak voor collega’s, en dat zijn we nog steeds. De KSP-specialisten helpen collega's die er niet uitkomen. Dat gebeurt regelmatig, al zijn er ook dagen dat de telefoon niet gaat.”

En begint KSP zijn vruchten al af te werpen?

Robert: “Ja, zeker. We zien nu of klanten kopen op de ingelezen conditie, hoe ze zijn ingelezen ten opzichte van het landelijk gemiddelde en op welk niveau de prijsgroep staat. Door dat inzicht kunnen we een heleboel overbodige klantcondities verwijderen, omdat de prijsgroepen nu een groot deel afdekken. Onze klanten hebben dus over de gehele breedte een marktconforme prijs en waar nodig op klantniveau een aanpassing ten opzichte van de prijsgroep. Dus we kunnen mooi opschonen en veel kantoren zijn daar al goed mee bezig.”

Wist je dat…

In KKPN maar liefst 50 miljoen (!) klantcondities stonden ingelezen?

KSP is ontwikkeld in een samenwerking tussen Verkoop, Pricing, Inkoop, Finance en IT?

De laatste klant is gemigreerd van KKPN naar KSP op 12 december 2018 om 11:49:13 uur in Middelburg?

Dit gebeurde 105 dagen, 6 uur, 24 minuten en 12 seconden nadat de éérste klant – van Verkoopkantoor Alkmaar – werd overgezet naar KSP?

Het trainingsteam in de tussenliggende 4 maanden op 35 kantoren in totaal 280 trainingen heeft gegeven?

De eerste kick-off KSP plaatsvond op 19 oktober 2017, en dat KSP dus in 14 maanden tijd volledig is ontwikkeld en uitgerold?

Er eind januari al 1,5 miljoen (!) condities minder waren dan toen de uitrol op 4 september begon?


Wist je dat…

In KKPN maar liefst 50 miljoen (!) klantcondities stonden ingelezen?

KSP is ontwikkeld in een samenwerking tussen Verkoop, Pricing, Inkoop, Finance en IT?

De laatste klant is gemigreerd van KKPN naar KSP op 12 december 2018 om 11:49:13 uur in Middelburg?

Dit gebeurde 105 dagen, 6 uur, 24 minuten en 12 seconden nadat de éérste klant – van Verkoopkantoor Alkmaar – werd overgezet naar KSP?

Het trainingsteam in de tussenliggende 4 maanden op 35 kantoren in totaal 280 trainingen heeft gegeven?

De eerste kick-off KSP plaatsvond op 19 oktober 2017, en dat KSP dus in 14 maanden tijd volledig is ontwikkeld en uitgerold?

Er eind januari al 1,5 miljoen (!) condities minder waren dan toen de uitrol op 4 september begon?